Jakie są najważniejsze terminy płatności podatkowych i składek do ZUS-u?

Jakie są najważniejsze terminy płatności podatkowych i składek do ZUS-u?

Najważniejsze terminy składek do ZUS:

  • do 10. kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (oraz przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie),
  • do 15. kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Terminy składek do Urzędu Skarbowego:

  • do 20. kolejnego miesiąca – zaliczka na podatek dochodowy. Przy rozliczaniu kwartalnym – do 20. następnego miesiąca po zakończeniu kwartału,
  • do 20. kolejnego miesiąca – zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.,
  • do 15. kolejnego miesiąca – termin złożenia deklaracji VAT-UE w formie papierowej za poprzedni miesiąc lub kwartał. Deklaracje składane elektronicznie mają termin do 25. dnia,
  • do 25. kolejnego miesiąca – podatnicy VAT składają deklarację VAT-7 za poprzedni miesiąc i wpłacają wynikający z deklaracji podatek. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT i deklarację VAT-7K – do 25.dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.
Nie musisz zaprzątać sobie głowy terminami! Jeśli zlecisz obsługę księgową biuru rachunkowemu w Bydgoszczy, wszelkimi płatnościami zajmę się za Ciebie. Skontaktuj się i zapytaj o szczegółowe warunki współpracy.
Comments are closed.